Velkommen til Feriehjemmet Klitborg

Bygget i 1919, 400 meter til stranden, ophold for op til 45 personer, 16 værelser, 2 stuer og 1 kapel.

Husorden:


For at undgå senere misforståelser bedes den ansvarlige leder før gruppen tager huset i besiddelse at forsikre sig, at alt er i orden. Dvs. at der ikke er tegn på indbrud, at der ikke findes spor efter hærværk eller ødelagte ruder, døre, inventargenstande osv.


Er hovedafbryderen slået fra? Noter målerstanden!

Evt. skader bedes omgående meddelt bestyrelsen af Klitborg.


Særlige regler:


Hovedregel: Husk altid at respektere og være opmærksom på, at Klitborg ligger midt i et rekreativt sommerhusområde med mange beboere indenfor et begrænset geografisk areal.


• Husets indbo, såsom møbler, senge, madresser, køkkeninventar skal forblive på de steder, hvor de hører hjemme. Disse ting må under ingen omstændigheder tages ud af husene.

 

• Der må ikke males, skrives eller klistres på vægge og træværk. 

 

• Husenes tage må ikke betrædes.

 

• Mad- og drikkevarer må ikke nydes på værelserne.

 

• Køle- og fryseskabene skal tømmes før afrejsen, da de bliver slået fra.

Lad dørene stå åbne!

 

• Affaldet anbringes i affaldscontaineren.

 

• Husk at medtage tomme flasker og evt. glasskår.

 

• Det anbefales at bruge skiftesko indendørs.

 

• Det er strengt forbudt at tænde bål på Klitborgs grund.

Vi befinder os midt i skoven!

 

• Man må ikke hoppe i klitterne på stranden.


• Man må ikke tænde bål på stranden.


Før afrejsen rengøres huset, ikke mindst køkkenet, vaske- og baderum og toiletterne. Køle- og fryseskabene tømmes. Våde klude bedes hængt til tørre.


Har uheldet været ude og der er blevet ødelagt nogle ting, så notér det og giv styrelsen for huset besked herom. Det er ikke fair at løbe fra sit ansvar.


Vinduerne og dørene lukkes. Hovedafbryderen slås fra og målerstanden noteres og meddelt udlejer.


Værn venligst om vort naturområde og dyreliv. Medbragte hunde skal være i snor, så de ikke udgør fare for hjorte og andet, som uhindret skal leve i plantagen.


I opvarmningsperioden er det vigtigt at kontrollere elforbruget en gang imellem.

Elradiatorerne bruger megen strøm - ligeledes vandvarmerne!

Det kan anbefales at tænde op i brændeovnene. Købmanden sælger også briketter!


Et godt ophold ønsker


Styrelsen for Feriehjemmet Klitborg


- - - - - - - - - - -


Ordensbestemmelser for Klitborg Arealerne


For at Klitborg arealerne kan virke som et virkeligt roligt og rekreativt område, henstilles det til samtlige beboere:

• at vise stor forsigtighed ved kørsel på vejene og altid overholde hastighedsbegrænsningen på 20 km/t.

 

• at respektere parkeringsforbuddet i klitarealet. Kørsel med transporthæmmede personer til stranden må undtagelsesvis godt finde sted.


• at sørge for,at unødig og urimelig støj undgås, samt at benyttelse af radio eller musikinstrumenter ikke foregår, hvor det er til gene for andre. Ved stranden bør afspilning af musik ikke finde sted.


• at cykling og ridning på gangstierne ikke finder sted.


• at undgå henlæggelse af affald mv. ved stranden og i klitarealerne.


• at være opmærksom på, at grene, kviste ol. absolut ikke må benyttes til skel.


• at alle yder deres støtte til, at uvedkommende ikke færdes eller opholder sig i området.


• at de ved udlejning eller udlån af hus gør leje- eller låntageren bekendt med ovenstående.


Klitborg Grundejerforening, hjemmeside: www.klitborg.dk  


Sådan finder du Klitborg:

 


Eller planlæg din rejse op til  Klitborg med offentlig transport:


 

Klik på DMI's logo for at se lokaludsigten for Nykøbing Sjælland
en uge frem

 

 

 


Information in English Welcome to our cottage with room for 45 people. Our house is normally closed for the season from december until march. Click here to see pictures of our house. At this link you can see if our house is occupied at a given time. If you have questions, please email us at mail@feriehjemmetklitborg.dk

Feriehjemmet Klitborg   l   Klitborgvej 23   l   4500 Nykøbing Sjælland   l      l   E-mail: mail@feriehjemmetklitborg.dk